IRT

Infraroodthermografie (IRT) screenings worden uitgevoerd met behulp van onze thermografiecamera.

Deze unieke vorm van screening lokaliseert warmteplekken in het menselijk lichaam. Deze warmteplekken geven weer waar er verhoogde activiteit, temperatuur of assymetrie aanwezig is.

Infrarood thermografie kan ingezet worden in de kinesitherapie als ondersteuning voor de diagnose, bij het al dan niet aanpassen van de behandelingsstrategie en om letsels op te volgen op kwalitatieve wijze.

In de sportwereld en performance kan het dan juist ingezet worden om blessures te voorkomen, beslissingen te nemen omtrent return to play of om wijzigingen in het trainingsschema door te voeren.

Hoe werkt dit nu juist?

We nemen enkele foto’s met de thermografiecamera op een gestandaardiseerde manier.

Deze foto kan met het blote oog geanalyseerd worden op basis van kleur. De therapeut krijgt zo een eerste impressie van de activiteit in je lichaam, dit is een snelle en gevoelsmatige analyse.

Ook bevat deze foto objectieve informatie betreffende de temperatuur van elke pixel. Met behulp van unieke software kunnen deze objectieve waarden geanalyseerd worden en gaat hij op zoek naar zichtbare en niet-zichtbare asymmetrieën aanwezig in je lichaam.

Dit wordt weergegeven in een avatar. De kleuren in deze avatar geven weer hoe groot het temperatuursverschil links-rechts is.

We zoeken naar zone’s met verhoogde (hyperthermie) of verlaagde temperatuur (hypothermie).

Hyperthermie kan wijzen op overbelasting, metabole activiteit, ontsteking of acute processen.
Hypothermie daarentegen kan juist wijzen op compensatiestrategie, inactiviteit, chronische processen of littekenvorming.

Op basis van deze gegevens wordt er een persoonlijk rapport opgemaakt.

Met dit rapport gaan we kijken wat de volgende stappen zijn die we kunnen ondernemen om jouw revalidatie of performance nog extra te verbeteren.

Op basis van deze meetbare gegevens kan er (samen met de medische staf) beslist worden of je al dan niet klaar bent voor return to play.

Maakt niet uit welke sport, IRT draagt bij aan jouw blessurevrije sportcarrière.